CAPOEIRA MANDELA - bojové taneční umění

Capoeira je brazilský bojový tanec, obsahující svébytné bojové umění, připomínající pohybovým stylem tanec s akrobatickými prvky, doprovázené původní hudbou.
Kurz je určen pro dívky i chlapce od deseti let (po domluvě i pro mladší), pro mládež a dospělé.

Protože capoeira je směsicí boje, tance i akrobacie a hudby, odpovídá tomu i pestrá skladba tréninku. My se budeme zaměřovat především na pohybové dovednosti a nácvik hry na hudební nástroje a zpěv necháme spíše mimo rámec těchto tréninků. Výuka capoeiry začíná klasicky rozcvičkou a lehkou formou strečinku (protažením). V hlavní části se pak prolíná průpravná (nácvičná část) s částí herní, kde jde o vlastní hru, využití prvků z průpravné části, tvořivou asociaci a improvizaci. Průpravná část se zaměřuje na trénink základních pohybů, kopů nebo úhybů a řešení herních situací, které později každý může využít ve společné hře ve dvojicích. Do tréninku je zařazen i nácvik lehce akrobatických prvků. Zůstává možnost zakoupení originál mondůrů (cvičebních úborů) přímo z Brazílie s logem Capoeira Mandela. V opačném případě doporučujeme volné dlouhé kalhoty, umožňující dostatečný rozsah pohybu a tílko nebo tričko.
Stejně tak bude možnost objednat některý z brazilských nástrojů – brazilská hudba a hra na nástroje neodmyslitelně patří ke capoeiře.
V průběhu roku plánujeme i jednodenní víkendové workshopy přímo s Brazilským mestrem Carlosem (Baratinem) z Grupo Capoeira Mandela Praha.

Kde: Taneční sál Pražská 131, České Budějovice, prosklená budova naproti Budvaru v 1. patře
Na tanečním sále je možnost posezení a zakoupení občerstvení v podobě chlazených nápojů.

Lektor: Jan Holický
Capoeira probíhá pravidelně ve čtvrtek od 17:30 do 18:30 hodin kromě školních prázdnin. Cena za lekci je 100,- Kč. Přijďte se podívat. Přidat se je možné kdykoliv.

Probíhající kurzy - České Budějovice

- -

Termíny tanečních lekcí:

Jihočeský Last Dance