TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA - od 5 let

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA - od 5 let

TANEC PRO NEJMENŠÍ

Taneční přípravka je určená všem malým zájemcům (zhruba od 5 let věku) o tanec, kteří se s tímto druhem pohybu setkávají poprvé. Děti nejprve absolvují pohybovou a rytmickou průpravu, cvičí koordinaci pohybů, formou her se seznamují s hudbou a učí se ji vyjadřovat pohybem. V průběhu roku nacvičují jednoduché taneční variace a poznávají různé druhy tanečních stylů. Tento kroužek děti navštěvují jednotlivě, nemusí mít vytvořený taneční pár. Po absolvování taneční přípravky by měly být děti připraveni pro budoucí pokračování v tomto nebo v kterémkoliv jiném tanci. Pozor - výuka není vzhledem k nízkému věku zaměřena na latinskoamerické a standardní tance.
Dítě se postupně osmělí v kolektivu a získá si i nové kamarády se stejným zájmem.
Upozorňujeme, že při výuce nemůžou být přítomni rodiče. Rodiče mohou na své děti čekat v předsálí. Je to z důvodu, že děti pak lépe udrží pozornost a nejsou rozptylování přítomností rodičů.

Lektorem taneční přípravky je Tereza Grötschelová ve spolupráci s Pavlou Grötschelovou.

NÁBOR TANEČNÍKŮ

Nábor do tanečního klubu Lastdanceteam České Budějovice proběhne v pátek 17. září 2021 od 15:00 do 15:45 hodin na tanečním sále Pražská 131a. Sportovní obuv s sebou.

Taneční přípravka je určena pro děti zhruba od 5 let.

Přidat se do taneční přípravky je možné v průběhu celého školního roku. Více informací na emailu: lastdance@lastdance.cz nebo na tel.: 602 302 034.

TRÉNINKY TANEČNÍ PŘÍPRAVKY

Rozpis tréninků pro pololetí září 2021 - leden 2022:
- pravidelně pátky 15:00 - 15:45

Taneční sezóna je rozdělena vždy do dvou pololetí. První pololetí: od polovině září do konce ledna. Druhé pololetí: od února do poloviny června. Tréninky neprobíhají v době školních prázdnin a svátků.

Místo konání: Taneční sál Pražská 131, České Budějovice

ŠKOLNÉ

Cena je 1.250,- Kč/pololetí

Školné je možné uhradit na účet 670100-2210615168/6210 nebo platbou v hotovosti.

Další taneční kurzy určené pro děti